COMENTARIU Literar (proză)

după Autor

Eseuri și comentarii PERSONALIZATE - despre cele mai importante opere literare pentru Bacalaureat sau școală.

"Monastirea Argesului"'este o balada populara bazata pe ideea ca nici un lucru durabil nu se poate fauri fara o jertfa. Personajul principal al acestei balade este mesterul Manole, reprezentandu-l pe Creatorul de pretutindeni si din totdeauna.

Neagoe Basarab, ctitor al Mănăstirii Curtea de Argeş şi al Mitropoliei din Târgovişte, a dorit să pună bazele unei culturi naţionale în spirit renascentist. Cartea sa a fost redactată în slavonă, pe care evlaviosul, instruitul şi patriotul domn o cunoştea.

Constantin Noica. vorbind despre Luceafărul şi modelul fiinţei menţiona: "Două creaţii. Luceafărul lui Eminescu, apoi un basm popular Tinereţe fără bătrâneţe, ar putea să ilustreze modelul antologic, schiţat mai sus în prelungirea sentimentului românesc al fiinţei. In fapt, cum se va vedea, este în cele două creaţii mai mult decât o ilustrare a modelului; este o adâncire şi o reliefare a lui, cu Luceafărul învederându-i-se înţelesul prin neîmplinire, cu basmul popular prin împlinire.

Scrisa intre 10 noiembrie 1945 si inceputul lui iulie 1946, « Hronicul si Cantecul Varstelor » este o lucrare autobiografică, deosebită în spectrul literaturii române. Despre această lucrare, George Ivascu afirma că ea ”relevă totodată un Blaga prozator liric, dincolo de prozatorul ideologic din scrierile sale teoretice”.

În vara anului 1939, în forfota, nesiguranța de dinainte de război, Bogza pleacă într-o călătorie cu bicicleta, de-a lungul Oltului.

G. Călinescu preia tehnci balzaciană in crearea unor romane ce depăşesc realismul clasic, oferind literaturii române caractere dominate de o singură trăsătură definitorie. In romanul „Enigma Otiliei”, autorul realizează tipologii, foloseşte detaliul in descrieri arhitecturale şi in analiza personajelor, inscriindu-se astfel in realismul secolului XIX, cu trmitere certă către creaţia lui Balzac.

Lumea romanului gravitează in jurul singurului personaj viu cu adevărat: Otilia. Ea impresionează prin complexitatea sufletului, prin imprevizibilul care o invăluie, prin farmec şi delicateţe.

Romanul „Enigma Otiliei” a lui George Călinescu a apărut în perioada interbelică, în anul 1938. Acesta este un roman realist de tip balzacian, modernist, obiectiv şi clasic.

Personajele alcătuiesc o galerie restrânsă, suficientă însă pentru a circumscrie „o lume” (tipologic determinată), aspiraţie specifică romanului de tip realist.

Rezumat - Descriptio Moldaviae (sau Descriptio antiqui et hodierni status Moldaviae, în română Descrierea stării de odinioară și de astăzi a Moldovei, pe scurt DESCRIEREA MOLDOVEI) este una dintre cele mai importante opere ale lui Dimitrie Cantemir, scrisă în latină între 1714 și 1716.

Dimitrie Cantemir e una din personalitățile cele mai complexe si importante din literatura noastră veche.

Schiţa Bacalaureat face parte din volumul Momente şi schiţe, calificat de prietenul lui Caragiale, Ranetti, ca fiind „monumente“.

Goe este personajul principal din schița ”D-l Goe…” de I. L. Caragiale. Atenția cititorului este atrasă și de punctele de suspensie din titlu, care lasă să se ințeleagă atitudinea ironică a scriitorului.

”Două loturi” este o nuvelă scrisă de I.L.Caragiale în anul 1901. Nuvela a fost dedicată lui Constantin Dobrogeanu Gherea.

Nuvela „in vreme de război” este curat psihologică, insă totuşi mentalitatea stăruie in preocuparea sa de a stabili lanţuri cazuale.