Neagoe Basarab, ctitor al Mănăstirii Curtea de Argeş şi al Mitropoliei din Târgovişte, a dorit să pună bazele unei culturi naţionale în spirit renascentist. Cartea sa a fost redactată în slavonă, pe care evlaviosul, instruitul şi patriotul domn o cunoştea.


Cartea are unsprezece părţi şi cuprinde sfaturi cu caracter politic, militar, dar şi un mod de a modela în spiritul moralei creştine. El utilizează în acest sens Oglinzile domnitorilor şi Ceasornicul domnilor, modele bizantine, imitate de literaturile în limba slavă.

În prima parte, Neagoe sfătuieşte pe fiul său să păzească poruncile lui Dumnezeu, căci nu-i va fi de nici un folos sprijinul împăraţilor lumii, pe când ajutorul lui Dumnezeu îl va scoate din toate necazurile. Se folosesc argumente din viaţa regilor Saul şi David, din viaţa sfinţilor Constantin şi Elena, din romanul popular Varlaam şi Ioasaf. Se introduc parabole ca cea a privighetorii, a celor două coşciuge, a celor trei prieteni.

În partea a doua sunt cuprinse sfaturi cu privire la guvernare, dar începe cu două capitole, având un conţinut religios: unul referitor la cinstirea sfintelor icoane şi altul referitor la iubirea lui Dumnezeu. Cel mai liric capitol este o meditaţie pe tema fortuna labilis, provocată de mutarea osemintelor mamei sale şi a copiilor săi în criptele de la Argeş. El îl sfătuieşte pe fiul său să cultive cu grijă grădina boierilor şi a slujitorilor săi. Îl învaţă cum să primească solii, cum să facă judecăţile, cum să înlăture 83 pizma şi răzbunarea, cum să fie milostiv şi îndurător, cum să organizeze armata pe câmpul de luptă.

Cartea se încheie cu o rugăciune, cu acel „cuvânt de iertare“, pe care domnul îl adresează fiilor săi.

Sâmburele acestei cărţi îl formează ideea monarhiei absolute de drept divin, specifice lumii feudale. Principiile de guvernare au la bază morala creştină. Funcţiile în stat să le dea după vrednicie şi să le cumpănească bine. Discreţia, prudenţa, răbdarea, înţelepciunea să fie reguli de conduită. Când primeşte soli, Curtea şi domnul să fie împodobiţi de gală. Domnul să nu răspundă nimic solului, să se sfătuiască cu boierii, să se roage Mântuitorului şi Maicii Preacurate să-i dea gândul cel bun, să-l discute cu boierii şi apoi să-l comunice solului. Sunt inserate fragmente din omiliile lui Ioan Hrisostomul şi din Simion Monahul.

Neagoe Basarab - ÎNVĂȚĂTURILE LUI NEAGOE BASARAB CĂTRE FIUL SĂU TEODOSIE - Video