DEOSEBIRI: BASMUL POPULAR și BASMUL CULT

BASMUL POPULAR BASMUL CULT
 • are caracter anonim, având un autor rămas necunoscut;
 • are caracter colectiv, nefiind opera unei singure persoane, în special şi pentru că se modifică în timp;
 • are caracter oral, fiind transmis de la o generaţie la alta prin viu grai;
 • are caracter sincretic, deoarece în timpul spunerii textul poate fi însoţit de muzica instrumentelor populare și de jocul scenic (în cadrul unei şezători);
 • realitatea este transfigurată în fabulos;
 • are un tipar narativ consacrat, concretizat într-o serie de situaţii- tip, cu grad mare de stabilitate, devenite funcţii; succesiunea funcţiilor este canonică
 • modul de expunere predominant estenaraţiunea;
 •  personajele sunt unilaterale, plate, reprezentând fie forţele binelui, fie răul.
 • transmite viziunea despre lume a unei colectivități
 • caracterul cult rezultă din existenţa unui autor cunoscut; acesta este individual, cazurile operelor colective nefiind excluse;
 • se transmite în formă scrisă, tipărită, diversele variante rămân în manuscris;
 •  nu are caracter sincretic;
 • fabulosul este tratat realist;
 • poartă mărcile originalităţii scriitorului, care preia tiparulnarativ consacrat, dar reorganizează
 • foloseşte dialogul, naraţiunea şi descrierea;
 • personajele sunt complexe, vii, fiind greu de catalogat în funcţie de cele două forţe opuse;
 • transmite viziunea despre lume a unui autor, concepţiile sale filosofice, viziunea sa asupra folclorului (conform ideilor epocii culturale şi literare în care trăieşte) şi poartă amprenta stilului şi originalităţii artistului.Asemănări privind conținutul:
 • au caracter tradiţional, vehiculând teme, motive, situaţii tipice, cum ar fi: călătoria, motivul fraţilor, vicleşugul, ajutorul vieţuitoarelor, probele, răsplata, trocul, cifrele magice, împăratul fără urmaşi, apa vie/moartă, calul năzdrăvan, obiectele miraculoase etc.
 • elementele reale se îmbină cu cele fabuloase şi miraculoase (dracii, tărâmul celălalt, puterile neobişnuite, zmeii, sfintele, zânele etc.)
 • finalul este optimist

Asemănări privind forma:
 • limbajul marcat de unele elemente de oralitate
 • formulele tipice: iniţiale, mediane, finale 
CUVINTE CHEIE - Similare, găsite în :