Moldova - CULTURĂ, TRADIȚII, ISTORIE

Moldova e o zonă bogată în tradiții culturale autentice, din păcate aproape necunoscute în afara granițelor. Te invităm să le descoperi!

De-a lungul secolelor poporul nostru a creat o bogată și variată cultură spirituală și materială. Creația populară orală, tradițiile, obiceiurile, meșteșugurile, literatura, arta plastică, muzica, teatrul, cinematograful au înregistrat succese remarcabile, mărturie fiind operele artistice de valoare care au intrat în patrimoniul culturii naționale și universale.
Pagina oferă acces la un număr mare de creații și poezii ale autorilor din Moldova.

Tradiții şi obiceiuri

Tradițiile și obiceiurile din zona de Nord-Est a României (Moldova), precum si cele din Basarabia sunt unele dintre cele mai frumoase și emoționante. Sunt respectate cu sfințenie datinele la Crăciun, Paște, Anul Nou, Mărțișor, nuntă și la oricare eveniment important de peste an.
Moldova este una dintre puținele regiuni din România care se mai poate lauda în secolul XXI cu păstrarea si perpetuarea valorilor tradiționale.

Poemul în proză ”Cântarea României” de Alecu Russo este o scriere complexă, ce ilustrează nu doar tendințele mesianice ale literaturii române din perioada de până și de după revoluția burghezo-democratică de la 1848, ci surprinde și unele manifestări ale esteticii romantice.

Alexandru (Alecu) Donici a rămas un nume de referință în literatura română datorită fabulelor sale.

Mai jos găsiți colecția celor mai renumite poezioare sau povești cu tâlc - din care au de învățat nu doar copiii. 

În poezia lui Alexandru Vlahuță, găsim accente de sinceritate; idei şi sentimente izvorâte dintr-un spirit cercetător, meditativ, neliniștit și profund sensitiv.

Opera poetică a lui Al. Vlahuță prezintă, în ansamblul ei, o armonizare a lirismului cu romantismul. Ea a însemnat un mare progres în domeniul gândirii, și al artei versificației românești.

Alexei Mateevici - Limba noastră

Poezia este un elogiu adus limbii române și un îndemn pentru prețuirea ei.

Poeziile lui Ana Blandiana - poezii expresive, de o mare trăire, care transmit sentimente variate.

Arcadie Suceveanu îşi creează un sistem poetic personal printr-o artă combinatorie a „cuvintelor care îl cheamă”, operează cu personaje, simboluri arhetipale, dar inventează şi multe figuri imaginare, edifică un mit cu un protagonist în continuă criză de identitate care se mişcă în spaţii şi timpuri biblice, reale şi virtuale, actualizându-le. 

Gustar - August

Luna august, denumită popular și ”gustar” reprezintă ultima lună a verii. În această perioadă se coc, se mănâncă și se gustă cele mai multe fructe și legume ale anului, de unde și denumirea populară.

Colegiul de Muzică Ștefan Neaga

Colegiul de Muzică “Ștefan Neaga” instituție de învățământ mediu de specialitate - nu există orchestră de muzică populară sau simfonică unde să nu activeze absolvenții acestei instituții.

În perioada interbelică, era bine ştiut că, dacă vrei să râzi, mergi „la Tănase“.

Dacia literară, tom I, ianuarie—iunie, 1840; vol. Păcatele tinerețelor, 1857 

Dansul moldovenesc - dans popular

Dansul moldovenesc reprezintă una dintre cea mai veche artă populară, fiind totodată un „poem al neamului”, căci, cînd dansează moldovenii − „inimile vorbesc”. Fiecare mişcare vorbeşte despre talentul şi caracteristicele spirituale ale poporului în diferite perioade istorice.

Declarația de Independență a Republicii Moldova a fost un document adoptat de către Parlamentul Republicii Moldova ( LEGEA Nr. 691, din  27.08.1991, privind Declaraţia de independenţă a Republicii Moldova).