George Topârceanu - poezii


VERSURI TOPÂRCEANU - Cele mai cunoscute poezii ale autorului >> George Topârceanu (Biografie).

Volumele lui George Topârceanu s-au bucurat de succes, de public şi de presă, în special poezia, pentru care obţine în 1926 Premiul Naţional de Poezie.

Unul dintre cei mai avizați comentatori ai poetului, Al. Săndulescu, vorbeşte despre ”umorul liric” al lui Topârceanu. În baladele poetului, ”contemplaţia se însoţeşte cu o discretă notă de umor ”. Universul poeziei lui Topârceanu este definit în mod remarcabil: ”Spirit lucid, înzestrat cu o remarcabilă inteligenţă artistică, el se caracterizează în primul rând prin autoironie, prin cenzurarea propriilor sentimente. În acelaşi timp, se relevă ca un poet al anotimpurilor, un pastelist şi un miniaturist. În umorul său se ascunde aproape totdeauna o discretă notă de melancolie şi uneori de tragism… În pasteluri, Topârceanu cultivă o poezie delicată, suavă şi graţioasă.”’ 

Pentru Garabet Ibrăileanu, realizarea poetică a lui Topârceanu - ”este inteligența, care joacă un rol neobișnuit, fiind o forță, o energie insolită și remarcabilă a operei sale, căci prin inteligență dl. Topârceanu este stăpân pe toate mijloacele sale - senzații, imagini sentimente - din care știe să scoată maximum de randament”. George Topârceanu poezii

după categorii :

toate - în ordine alfabetică: