Sus, pe gardul dinspre vie, 
O găină cenuşie
Şi-un cocoş împintenat
S-au suit şi stau la sfat:
- Ia te uită, mă rog ţie, 
Cât de sus ne-am înălţat!...

Şi deodată, cu glas mare, 
Începură amândoi, 
Să cotcodăcească-n soare:
- Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!...
Nimeni-nu-mai-e-ca-noi!...

Dar de sus, din corcoduş, 
Pitulându-se-ntre foi, 
Mititel şi jucăuş, 
Le-a răspuns un piţigoi:
- Câţi-ca-voi! Câţi-ca-voi! ...

CÂȚI CA VOI poezie - de George Topârceanu