I. Decorul

Sus, pe dealuri, Toamna pune
Mirişti galbene-n lumină, 
Arături ca de cărbune
Şi mohoare de rugină.

Rânduri-rânduri, spre câmpie
Se perindă nori de plumb
Peste larga simetrie
De coline cu porumb.

Iar când soarele străbate, 
Luminând peisajul vast
De dreptunghiuri colorate
Într-un limpede contrast, 

Saltă-n valuri jucăuşe
Şi foşneşte lung sub soare, 
Cu mătasă la pănuşe, 
Mămăliga viitoare...

II. Un iepure

Scurt, mohorul a foşnit...
Şi spre neagra arătură
Într-o clipă s-a ivit
Un măgar-miniatură!

Din căpiţă sare pleavă, 
Sar gunoaie dintr-un snop.
Puşca scoate fum pe ţeavă
Şi porneşte ca un dop...

A căzut... ba nu! Din goană, 
Mic, elastic şi urgent, 
Lâng-o tufă de simziană
A făcut un compliment.

Spre porumb acum s-abate...
Un scaiete zăpăcit
Îl întreabă: - Ce e, frate?
- Sunt teribil de grăbit!...

Alungat ca de furtună, 
Cu picioare de lăcustă, 
Se destinde şi s-adună
Peste-o mirişte îngustă.

Ca o minge se prăvale, 
Se coboară şi se suie
Prin hârtoapele din vale:
Uite-l - nu e, uite-l - nu e!...

Liniştea coboară iarăşi
Peste ţarinile moarte...
- L-ai scăpat! zice-un tovarăş.
- Mi-a sărit cam de departe...

III. Masa

Din văzduh abia s-aude
Ţipăt jalnic de prigorii...
Cu ciubote mari şi ude
Stau la masă vânătorii.

Toţi cu puşca lângă geantă, 
Guralivi şi orăşeni, 
Pun o pată discordantă
Pe căpiţa de strujeni.

Şi e frig, şi toţi îngheaţă...
Şi din când în când nu strică, 
Începând de dimineaţă, 
Câte-un strop de săcărică...

- Într-o toamnă, zice unul, 
La un capăt de răzor
M-am oprit să scot tutunul...
Când, de jos, de la picior, 

Fără veste văd că-mi sare
Un şoldan cât un viţel, 
Şi stârneşte-n goana mare
Alţi vreo şapte după el!

Trag cu ploaie în grămadă, 
Fără să ţintesc deloc...
Cine s-aştepta să-mi cadă
Patru iepuri dintr-un foc?...

- Astea sunt invenţii pure...
Mie mi s-a întâmplat, 
La o goană-ntr-o pădure, 
Un mister adevărat.

Nici nu m-aşezasem bine, 
Stam cu puşca subsuoară...
Când deodată lângă mine
Se opreşte-o căprioară.

Stă şi-ascultă, imobilă...
Eu atunci - mă ştiţi cum sunt -
M-a cuprins un fel de milă:
Am oftat... şi-am tras în vânt.

Când văzu că "umplutura"
Trece fără s-o atingă, 
Ea şi-a-ntins la puşcă gura
Şi-a-nceput... aşa s-o lingă...

- I-auzi colo, ce curaj, mă!
Asta şi-a-ntrecut perechea!
... Buruienile din preajmă
Trag şi ele cu urechea.

Un măceş de două şchioape
Zice-n taină unui spin:
- Dumneata eşti mai aproape, 
Ia-l de mânecă puţin!

IV. La întoarcere

Vântul curge spre câmpie
Transparent şi uniform.
Toate ierburile-nvie, 
Toate ţarinile dorm.

Ici şi colo se ridică
Câte-un nour alb de praf...
Străjuind şoseaua mică
Stâlpii rari de telegraf

(Tot mai singuri, ceafă-n ceafă, 
Suluri vinete de fum
Lungi ca gâturi de girafă), 
Înşiraţi pe lângă drum, 

Spre oraşul plin de turle
Stau privind c-un aer tâmp...
Şi deodată-ncep să urle
Că-i apucă noaptea-n câmp.

LA VÂNĂTOARE poezie - de George Topârceanu