Exemplifica trăsăturile romanului modern, prin referire la o opera literara studiata (“Ultima noapte de dragoste, inatia noapte de război” - C. Petrescu)
Odată cu Camil Petrescu literatura a încetat să mai creadă în iubire și a început să creadă în autenticitate.

- proza lui Camil Petrescu reprezintă “omul gânditor scormonindu-şi propria-I conştiinţă faţă-n faţă cu datele realităţii care se refuză cunoaşterii absolute”

- Camil Petrescu aduce în literatura rom. Intelectualul lucid care gândeşte şi se frământă “câtă luciditate atâta dramă”
- acest roman adduce în discuţie monografii ale unor idei (iubirea şi războiul), încearcăsă fixeze intelectualul într-un cadru de existenţă obiectiv având o teribilă sete de adevăr dintr-o perspective lucidă

(1) Camil Petrescu vorbeşte despre sincronizarea lit. cu filosofia şi psiho.
-din psiho preia metoda analizei psihologice, de obs. a vieţii interne, introspecţia, retrospecţia, psihanaliza, monodeismul; autorul decrie realitatea in măs. în care a cunoscut-o printr-o experienţă derectă; filosofie- Kant, Hegel abordează relativismul

(2) lit. este considerată o metodă de cunoaştere a sinelui “nu putem cunoaşte decât ceea ce se răsfrânge în noi înşine”

(3) ca metodă de creaţie adoptă metoda proustiană: studiază devenirea psihică a eroului; romanul e o experienţă interioară; timpuleste subiectiv; apare memoria involuntară şi introspecţia; naraţiunea se face la prez. pers. I

(4) autenticitatea scrierii “singura realitate pe care o pot povesti este realitatea conştiinţei mele” o relitate trecută prin propria-I conştiinţă; viaţa e un motiv de reflecţie, pers. sunt firi hipersensibile şi hiperlucide; doar intelectulii pot trăi într-o filosofie a îndoielii, însetaţi de incertitudine

(5) substsnţialitatea, selectarea unor esenţe concrete ale vieţii

(6) fluxul memoriei

(7) relativismul şi pluriperspectivismul

(8) anticalofilismul urmăreşte conţinutul şi adevărul nu forma textului, arta nu are nimic de a face cu calofilia, scri doar atunci cănd ai ceva de spus; scrisul este salvator

-tema: zbuciumul între certitudine şi incertitudine atât pe plan intern (planul conştiinţei) cât şi pe plan extern (războiul prez. în dimensiune tragică)