Cele mai cunoscute poezii despre Limba română ale autorului Grigore Vieru.

Poetul a adus un aport considerabil la dezvoltarea limbii române şi grafiei latine.

Grigore Vieru face parte din grupul celor care au luptat pentru independența R. Moldova în anii 90 și ieșirea de sub ocupația rusească. A militat dârz pentru unirea Basarabiei cu Patria-mamă România - fapt pentru care a fost persecutat. Personalitatea lui va rămâne veșnic în memoria și sufletul nostru.

"Limba română este întâia graniță a țării mele care trebuie păzită." Gr. Vieru


”O poezie precum În limba ta ni se prezintă ca o profesiune de credinţă a unui scriitor cetăţean, ce a aşezat mereu, mai presus de propria fiinţă, idealurile neamului, celebrând, în versuri înfiorate de patos, limba română, limba în care a pătimit, a scris şi a iubit (Iu. Boldea - Revista Limba Română, Nr. 1-4, 2009):

„În aceeași limbă
Toată lumea plânge,
În aceeași limbă 
Râde un pământ.
Ci doar în limba ta
Durerea poți s-o mângâi,
Iar bucuria
S-o preschimbi în cânt.


În limba ta
Ţi-e dor de mama,
Şi vinul e mai vin,
Şi prânzul e mai prânz.
Şi doar în limba ta
Poți râde singur,
Şi doar în limba ta
Te poți opri din plâns.”


Grigore Vieru poezii despre limba română: