Orice lumină
De astrul ei
Este legată.
Vin alte raze, 
Mai tinere, din urmă, 
Pe care nu le cunoaştem.

La arderea lor
Încălzi-ne-vom sufletul!

De sângele mumei, 
De inima ei, 
Este legat
Orice cuvânt
Pe care-l rostim.
Vin
Alte-nţelesuri din urmă, 
Mai clare, mai calde, 
Mai neînfricate.

La flacăra lor
Încălzi-ne-vom cugetul!

Fără de viaţă
Se duce Prutul la vale.
Deasupra lui, 
Ca deasupra unui mort, 
Plâng ochii noştri.
Alt Prut
Vine din urmă;
Tinere şi limpezi
Şi pline de numele nostru, 
Auzit de la strămoşi, 
Aleargă undele sale.

Apa lui o vom bea
Ca pe apa fântânii!

Vii tu, vii tu –
Cea pe care
De mult
O aştept, 
A mea
Până-n străfundul
Carpaţilor!

VII TU poezie - de Grigore Vieru