Această Lună lină
De nu va răsări -
În locu-i răsări-va
Lin chipul maică-mi.
Acest, o, glas al mierlei
Pe ram de va muti, 
În locul lui suna-va
Sfânt glasul maica-mi.
Aceasta punte, Doamne, 
De se va prabusi, 
Întinde-s-or în locu-i
Mâini doua-a maica-mi.

ACEASTĂ LUNĂ LINĂ poezie - de Grigore Vieru