Ori de câte ori
Vedea un pom înflorit, 
Ostaşul acela
Se închina cucernic
Frumuseţii lui albe, 
Rugându-se şi cerându-i
Iertare c-a tras în oameni.
„Poate că este
Chiar Dumnezeu
Coborât pe pământ, 
Îţi zicea, 
Dar nici el chiar
Nu poate opri
Furia umană”.
Soldatul acela
Va ajunge poet
Dacă nu va muri.
Sau va avea mulţi copii.
Pentru că totuna este:
Să vezi lumea poetic, ori
Să creşti mulţi copii.