Iese iarbă luminoasă, 
Rândunică vine-acasă.
Cald e soarele-n câmpie
Că un ou de ciocârlie.