Morții sunt
Ca niște copii.
Trebuie să-i strângi
Seara acasă.
Să-i scalzi
Înainte de somn.
Să le închizi ochii
Să le săruţi fruntea.
Trebuie să veghezi
Să nu cadă
Din leagănul de lut.
Lăsaţi morții
Să doarmă în pace
Lângă poza cea albă-a
Izvorului, 
Sub cerul de frunze
Al pomului.
Morții sunt
Ca nişte copii
Şi fiecare
Îşi are morţii lui.

MORȚII SUNT CA NIȘTE COPII poezie - de Grigore Vieru