Se aduna flori si stele
Pe sub seara
In jurul măicuței mele, 
Pe sub seara.
Si intreaba toate cele
Pe sub seara
Si ea sfatuie cu ele, 
Pe sub seara.

Tot o fuga albinuta
Dimineata, 
Uda-i este camasuta
Dimineata, 
Nu intreaba nimicuta, 
Dimineata, 
Ca-i grabita ca maicuta
Dimineata.