Cele mai cunoscute poezii patriotice, despre Țară, Patrie, ale autorului George Coșbuc

Remarcăm ideile naționale manifestate în direcția pasiunii către folclor, ca temelie a literaturii culte, dar și către graiul popular – sugerând adesea idealul restabilirii unității culturale a poporului român, trecând granițele impuse politic și militar. Coșbuc vedea în aceasta o primă și esențială etapă în realizarea unității statale a românilor obligați să trăiască despărțiți sub stăpâniri străine.

Ideile naționale au început să fie exprimate din ce în ce mai pregnant în scrierile sale după 1890.

George Coșbuc - Poezii patriotice, despre Țară, Patrie: