VERSURI de Dragoste Coșbuc - Cele mai cunoscute poezii de dragoste de George Coșbuc.

Poeziile sale de dragoste prezintă iubirea/dragostea într-o manieră deosebită.

Versuri de dragoste semnate de George Coșbuc - directe, de viață și pline de tradiționalism.

Coșbuc a fost prin excelență un ex­tra­vertit şi, fiind cu privirile întoarse în afară, în cazul erosului a fost sensi­bil la suferinţele, nefericirile fetelor. Când surprinde psihologia masculină în stări depresive are tendința să o ducă mai ales înspre zona umorului, pe când la cel feminin comunică şi zbuciumul, şi nefericirea.

Sentimentul iubirii se caracterizează prin unicitatea lui, prin irepetabilitate şi gravitate ontologică. Poetul conturează erosul în toate modulațiile sale, surprinzând multitudinea de nuanțe, de reacții psihologice, de trăiri dintre cele mai delicate ori mai energice care decurg din declanșarea stării de dragoste.

Iubirea este, în cadrul spațiului rural, o forță întemeietoare şi integratoare, ce menține fluxul vital şi îşi are temeiurile şi în datinele şi tradițiile legate de evenimentele cruciale din viaţa omului. Complexitatea sentimentului iubirii este notată de Coșbuc în expresii lirice diversificate, în registre poetice de mare varietate şi cu o „regie” a textului prin care trăirile sunt înscenate, capătă un aspect spectacular, de sărbătoare şi feeric.

Coșbuc poezii de dragoste / iubire: