Glasuri de bucurie, 
Laude şi rugăciuni, 
Din cântarea gurii vie
Şi a chimvalurilor struni...
Iudeea slobozită
Poate-şi cânta izbăvirea?
Roma poate-i biruită
Şi venitu-i-a pieirea?
Împăratul cel puternic, 
Aşteptat cu nerăbdare
Poate vine falnic, mare
La norodul său nemernic? 
Drumul dinspre Galileea
Tună-n vuiete de glasuri, 
Parcă toată Iudeea
A uitat a ei necazuri...
Şi mulţimea zgomotoasă
Merge-n valuri de lumină, 
Aşteptând pe căi pietroase
Rămurele de măslină...
Poarta mare din cetate
S-a deschis de dimineaţă, 
Gloate vii şi bucurate
Iese-n mâine cu verdeaţă, 
Şi-a lor veselă , , osană"...
Prin împrejurimi răsună...
Calea cea galileeană
Cu Împăratul le-mpreună...
, , Bucură-se Cel Ce vine
Întru Dumnezeu la noi, 
Cel Ce lumea cu-a Lui mâine
Slobozeşte de nevoi;
Şi-n blagosloviri trăiască
Al Davidului Fecior, 
Ce-a venit să izbăvească, 
Ce-a venit Mântuitor!"
*
Glăsuiri de bucurie, 
Laude şi rugăciuni, 
Din cântarea gurii vie
Şi a chimvalurilor struni, --
Ele oare ce înseamnă?
Din măria pământească

Nu-i căzută Roma-Doamnă, 
Şi pierirea vrăjmăşească
Îi departe. Împăratul
Păcii, nu al biruirii, 
Vine blând acuma, iată-L, 
Spre măria răstignirii.
Nu-i înconjurat de slavă
Pământească, pieritoare, 
Ci prin sânge câştiga-va
Slava-n veci judecătoare.
Izbăvi-va nu moşia
Iudeilor de dănii: --
Lumea toată — de robia, 
De-njosirile sătănii.
Vine un voinic, cu gloata
De vânjoşi leghionari , --
Merge-ncet, smerit, în roata
Ucenicilor păscari;
Şi cetatea, ce-L primeşte
Nu un scaun de-mpărat, --
Cruce, spini îi pregăteşte, 
Chipul cel însângerat...
Dar şi răstignit pe cruce
El trăi-va-n vecinicie:
Ucenicii Lui vor duce
Pretutindeni veste vie
De iubire şi dreptate, 
Şi de mila cea frăţească

Şi vor boteza noroade, 
Ţările să le sfinţească...

*
Glăsuiri de bucurie, 
Laude şi rugăciuni, 
Din cântarea gurii vie
Şi a chimvalurilor struni...
Drumul dinspre Galileea
Tună-n vuiete de glasuri;
Parcă toată Iudeea
A uitat a ei necazuri;
Şi mulţimea zgomotoasă
Merge-n valuri de lumină, 
Aşteptând pe căi pietroase
Rămurele de măslină... 

INTRAREA DOMNULUI IISUS HRISTOS ÎN IERUSALIM poezie - de Alexei Mateevici