Pe boltă stele tremurate purced sfiala să-şi aprindă, 
Şi ca o pasăre rănită se zbate biruitul soare;
Noi stăm la mal uitaţi alături, când veşnica povestitoare
Nemărginirea ei şi-o frânge în ochii tăi, ca-ntr-o oglindă.

Amurgu-şi flutură-n albastru năframa cu argint ţesută, 
Şi tot mai rar îşi bate marea răsufletul domol de pace;
Noi ocrotim atâta cântec acum, când buza noastră tace, 
Când mâinile îngemănate, se strâng şi-şi spun povestea mută.

Pribeag mi-e sufletul pe ape, şi marea ni-e acum stăpână, 
Căci ne-am topit de mult visarea în uriaşul piept de unde, 
Ea ne-a-mpletit iubirea-n valuri, în depărtările afunde...
De-acuma, prinsă-n taina apei, nemuritoare-o să rămână.

...Şi ne vom stinge-ncet, femeie, ni-e scrisă moartea sub pleoape, 
Dar va zâmbi întotdeauna senina veşniciei soră, 
Va răsuna iubirea noastră în mândra valurilor horă, 
S-a legăna pe-aceleaşi unde, va plânge în aceleaşi ape.

Şi poate-odată, într-o sară, tot ca acuma de albastră, 
Când noi vom fi de mult ţărână, vor poposi doi inşi la mare.
Neştiutori s-or prinde-n braţe, se vor strivi-n îmbrăţişare
Şi nu vor înţelege, bieţii, că strâng la piept iubirea noastră.


Goga Octavian >> BIOGRAFIE

Goga >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)


Poezii, cu aceeași tematică, ale autorului :


Goga - versuri de Dragoste