I

Chişinău, Chişinău, 

Tu cu freamătul tău

Şi cu zvîcnetul tău tineresc…

Dacă-ai şti cît de mult te-ndrăgesc!

Renăscut din ruini,

Azi te scalzi în lumini,

Iar pe străzile tale

S-aştern din petale

Cărări înspre mii de grădini…

Refren:

Chişinău, eşti frumos ca nici cînd

Şi aşa, cum dura-vei mereu,

Freamătînd,

Surîzînd

Şi căntînd,

Tu eşti leagănul visului meu…

Chişinău, pe făgaşul tău drag

Rîd salcîmii şi teii-n şirag-

Şi-n grădina ce creşti,

Ca o floare cum eşti,

Pari a fi un oraş din poveşti!..

Chişinău, Chişinău,

Tu eşti leagănul visului meu…

II

Dragul meu Chişinău,

Tu cu farmecul tău

Şi cu zîmbetul tău însorit

Străluceşti sub albastrul zenit

Şi frumos ca un crai

Tot mai mîndru-mi răsai

În veşmînt de verdeaţă

Şi-n ropot de viaţă

Ferice de soarta, ce-o ai…

Refren.