Şi-ncep să număr ziua când vei veni din nou, 
Mă înveleşti cu părul şi mă săruţi o dată, 
Şi pieri din faţa mea cântând ca un ecou.

Iubirea mea-i făcută din grijă şi-aşteptare, 
Să merg cu tine-alături îmi este interzis.
Stai într-un turn de aur sclipind în depărtare, 
Şi ca s-ajungi la mine tu zbori peste-un abis.

La ora fermecată te-aştept cu îndoială, 
De-ntârzii simt o spaimă, de vii, melancolie, 
Mi-e teamă de-aceea zi în veci catastrofală
Când nu te va mişca a mea thaumaturgie.

Din mine trupul tău nu se va face rodnic, 
Puţin te strâng în braţe, mai mult te văd în vis, 
Nu-ţi voi fi mire sacru, ci pururi un logodnic, 
Să merg cu tine-alături îmi este interzis.


George Călinescu >> BIOGRAFIE

Călinescu >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)