-1-
Din nimicuri
Faci distihuri.

-2-
Noi suflăm pe-același flaut:
Laudă-mă să te laud.

-3-
E scriitor știut, de meserie,
Dar trebuia să-nvețe și să scrie.

-4-
Binișor ia-l și încet:
Tot ce vrea-i că e poet.

-5-
Te aud în grai și șoapte
Și te-aștept prea mult în fapte.

-6-
Un crîmpei și-atît, de vlagă,
Să urăști o viață-ntreagă.

-7-
Tot căzînd din pizmă-n ură
Ai ajuns o căzătură.

-8-
Ai căzut: te uită bine,
Ai căzut ca-n groapă-n tine.

-9-
Fierte-s toate ciorbele,
ți-au rămas doar vorbele.

-10-
Hai, bârfește-mă la toți
Că eu pot ce tu nu poți.

-11-
Jubilati în grai și port
Pe cînd stam ascuns și mort.

-12-
Numără-ți păcatele
Acum de-andăratele.

-13-
Zise, după ce i-ai dat,
El că te-ar fi-mprumutat.

-14-
Cînd îi dai un cap de ață,
L-ar dori fără povață.

-15-
Te ispitise gîndul și poftă visătoare,
Dar nu intra în jocul contrastelor vulgare.

-16-
Vreai să fii stăpîn și Domn,
Trage-ntîi un pui de somn.

-17-
Neputînd să te sărut
Îți fac versuri de urît.

-18-
Cît mai sunt pe lume viu,
Nu trăiesc decît cînd scriu.

-19-
Măcar în ziua ultimei mișcări
Scutiți-mă de tîlcuri și-ntrebări.

-20-
TEATRU
Tot jucînd lachei și regi
Nu mai știi cu ce te-alegi.

-21-
Sus te-așteaptă-n lume slava,
Tu, pîndește-i jos otrava.

-22-
Pe la clopotul chindiii
Roma-și strigă-n vînt copiii.

1965


Arghezi Tudor >> BIOGRAFIE

Arghezi >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)