Dormiţi, dormiţi !
Hipnoza nopţii suflă boare
În muşchii voştri veştejiţi
Şi mîine veţi avea izvoare
Din spor, pămîntul să-l stropiţi
Cu bale călătoare.

Dormiţi, dormiţi,
Căci legea o citeşte cariul
cînd voi sînteţi încremeniţi
Şi-n ţeasta voastră-şi zvîrlă zarul
Satan, cu ochii buimăciţi,
Noroc ! Fiţi fericiţi !

Dormiţi, dormiţi,
În monarhia minerală,
Cu-obrajii, sterpi şi gălbejiţi,
Lipsiţi de carnea triumfală,
Cu care, morţi, vă-nsufleţiţi
O zi şi-o viaţă goală.

Cei umiliţi în trudă şi-n răbdare,
Pribegii, robii şi sihaştrii,
Bătuţi de-a lunii vînătă dogoare,
Aşteaptă stolul şoimilor albaştri.
Judecători, stăpîni şi-ndreptăţiţi,
Voi sunteţi beţi. Dormiţi, dormiţi !

Şi însumi bine-vă cuvînt.
Căci e nevoie de pămînt
Să vă-nmulţiţi,
Să ne-apăsaţi şi să ne-nlănţuiţi,
Şi veacuri oarbe să clădiţi,
Dormiţi, dormiţi !


Arghezi Tudor >> BIOGRAFIE

Arghezi >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)