Mereu îi găseşte cusururi
Cînd vorbeşte de a lui ţară ;
Cu toate-aceste neajunsuri
Îi este totdeauna dragă.

O critică fără-ncetare ;
Chiar sincer o compătimeşte.
Totuşi, îi sare în apărare, 
Pentru că pe ea o iubeşte.

Mai ales cînd timp îndelungat
Departe de patrie şi casă
Iubirea adîncă s-a aflat
În inima necredincioasă.

Iar cînd fiii nerecunoscători
Îi cer iubire şi mîngîiere, 
Le deschide braţele tuturor
Şi la piept îi strînge cu putere.

De-aceea, cu orice cusururi
Ce patriei sale i le află, 
Cu orice greşeli, ea de-a pururi
Ii rămîne scumpă şi dragă.

PATRIA poezie - de Iulia Hasdeu