Fecioara-Mamă Îl umbreşte,
Spre Fiul-Dumnezeu plecată,
Şi sfânta dragoste-i luceşte
În faţa Ei, cea luminată.

Iar El, prevédere adâncă,
Senin se uită înainte,
Şi vede lumea cea nătângă,
Ce pe arginţi la chin îl vinde.

Decembrie 1912