Eu cânt pe-acei ce-n jug şi chin
Pe-a lor spinare ţara ţin, 
Cari în robie şi necaz
Voinici, puternici au rămas!

Vânjoşi, înalţi, ca fierul tari, 
De soare arşi, bătuţi de vânt, 
Brăzdează harnicii plugari
Al ţării lor mănos pământ.

Din plug pe toţi ei îi hrănesc, 
Vărsând pâraie de sudori, 
Dar tot puterile le cresc;
Pe-aceşti puternici muncitori
Eu cu mândrie-i cânt!...

Eu cânt pe-acei ce pân' acum, 
Fără cărare, fără drum, 
În noapte rătăciţi au stat, 
Nădejdea însă n-au lăsat;

Pe-acei ce tare, neclintiţi, 
Oftând amar din când în când, 
Întreaga lume-au sprijinit, 
În urma plugului mergând;

Cari focul vieţii nu l-au stins
În pieptul lor de fier făcut, 
Şi cât de mult n-am plâns, 
Tot alte zile-au prevăzut, 
Pe-aceştia eu îi cânt!...

Eu cânt, căci văd că ele vin
Acele zile de senin;
Eu cânt, căci văd de-acum că piere
A ţării veşnică durere;

Eu cânt, căci văd necazul frânt, 
Ş-aud plugari în zori cântând, 
Nu doine de amar, de dor, --
Înviorarea ţării lor...

Şi glasul vieţii ascultând, 
Venirea zorilor eu cânt!...

EU CÂNT poezie - de  Alexei Mateevici