Să ştiţi: de nu veţi ridica
Din sânul vostru un proroc, 
În voi viaţa va seca, 
Zadarnic soarta veţi ruga, 
Căci scoşi veţi fi atunci din joc
Şi-ţi rămânea făr' de noroc.

Din cheag de lacrimi, de dureri, 
Din trăsnet de mânie sfântă, 
Şi din nădejdi şi zbuciumări, 
Din năzuinţi şi frământări
El trebui facla să-şi aprindă
Şi-n el pe toţi să vă cuprindă.

Şi-n ţara voastră va purcede
Pe drum de spini şi chinuire
Cu gloata celor cari l-or crede;
Şi duh aprins de înnoire
Va duce-n propovăduire.

El jalea vechilor câmpii
Numa-ntr-o lacrimă va strânge, 
Din spic, din strugurul de vii
În stropi va scurge ape vii:
Din spic — sudori, din viţă — sânge
Le va sorbi şi nu-ţi mai plânge, 
C-atunci sorbiţii stropi vor arde
Din ţară toată vrăjmăşia, 
Clevetitori, duşmani de moarte, 
Şi cei cu limbi în două sparte
Atunci vor căuta frăţia
Şi lepăda-vor viclenia.

Şi toţi veţi fi un gând ş-un nume
Şi înfrăţiţi veţi făuri
Un viitor mai bun în lume, 
Iar el va şti să vă îndrume
Acolo, unde va zări
C-a voastră stea va răsări.

Dar ştiţi: de nu veţi ridica
De printre voi pe-acest proroc, 
În voi viaţa va seca, 
Zadarnic soarta veţi ruga, 
Căci scoşi veţi fi atunci din joc
Şi-ţi rămânea fără noroc.

BASARABENILOR poezie - de Alexei Mateevici