Soldaţii înşiraţi la rânduri
Formaţi pe strade spalier
Şi scăpărau schintei la soare
Din baionetele de fier!

Torent trecuseră la mijloc
Comunele întregei ţări,
Că-şi adusese fiecare
Prinosul ei pentru serbări.

Dar când cu steagurile-n frunte
Păşiră „Micii Dorobanţi”
Cu ofiţeri cu săbii trase
Şi cu sergenţi adiotanţi,

Soldaţii înşiraţi la rînduri,
Uitându-şi disciplina lor,
Cu toţi strigară într-o voce
Un „hura!” lung răsunător!

Iar un căprar de lângă mine,
Văzând pe-o loază de băeat
Încovoiat sub greaua puşcă,
De-nduioşare-i zise „Leat!”


11 mai 1881Macedonski >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)