Te naşti din plasma zării cu limpezimi de-albuş, 
Ne dai în semicicluri lumina ta prin rază -
Mă entuziasmează sublimul tău urcuş, 
Căderea ta în hăuri adânc mă întristează.

Când urci, adapi pământul cu sângele-ţi ceresc, 
Ucizi fără de milă bacterii ucigaşe.
Dar când cobori sub zare, piticii se fălesc
Cu umbre pieritoare, dar mari, dar uriaşe

ODĂ SOARELUI poezie - de Labiş Nicolae