Tăcerea mi-este duhul -
şi-ncremenit cum stau şi paşnic
ca un ascet de piatră, 
îmi pare
că sunt o stalactită într-o grotă uriaşă, 
în care cerul este bolta.
Lin, 
lin, 
lin - picuri de lumină
şi stropi de pace - cad necontenit
din cer
şi împietresc - în mine.


Blaga Lucian >> BIOGRAFIE

Blaga >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)