Buciumă toamna
Agonic -- din fund --
Trec păsărele
Si tainic s-ascund.

Târâie ploaia ...
Nu-i nimeni pe drum;Pe-afară de stai 
Te-năbusi de fum.

Departe, pe câmp, 
Cad corbii, domol;
Si răgete lungi
Ornesc din ocol.

Tălăngile, trist, 
Tot sună dogi ...
Si tare-i târziu, 
Si n-am mai murit ...