Aurora violetă
Plouă rouă de culori -
Venus, plină de fiori, 
Pare-o vie violetă.

Bat la geamul tău încet, 
Bat cu-o rază sângeroasă -
Vino, floare somnoroasă, 
Cât pe zări e violet.

Plâns de ape se repetă, 
Încă totu-i adormit -
Ca în vise s-a pornit
Roata morii - violetă.

Gol e-al sânului buchet, 
Floare goală, somnoroasă...
Trist, cu roza sângeroasă, 
Bat în geamul violet.

Aurora violetă
Se pătează de culori -
Venus, pală de fiori, 
Pare-o stinsă violetă... 


Bacovia George >> BIOGRAFIE

Bacovia >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)