Amurguri
Vopseli
Triste culori, 
Dureri pe negândite...
Amurguri...
Spoieli
Boieli
De-atâtea ori, 
Induceţi gând
Contemporan, 
În uneori...
Amurguri...
Vopseli
Triste culori, 
Spoieli
Boieli, 
Speranţe părăsite... 


Bacovia George >> BIOGRAFIE

Bacovia >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)