Literatura română în secolul al XIX-lea


1. Perioada pașoptistă

Curent literar / Orientare Specia / genul literar Titlul operei, autorul
(manifest literar al romantismului românesc) - ”Introducție” la Dacia literară de Mihail Kogălniceanu (articol-program, manifest literar al romantismului românesc) -1840
Romantism meditatie cu elemente de elegie, oda si pastel / Genul liric Umbra lui Mircea - La Cozia de Grigore Alexandrescu
Romantism Nuvela istorică, romantică/Genul epic ”Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi (1840)

2. Junimismul / Perioada (Epoca) Marilor Clasici

Curent literar / Orientare Specia / genul literar Titlul operei, autorul
(criticismul junimist) - Junimea/(Criticismul junimist), revista Convorbiri literare; rolul lui Titu Maiorescu: studii reprezentative scrise de Maiorescu
De exemplu:
- ”În contra direcției de astăzi în cultura română”;
- ”O cercetare critică asupra poeziei de la 1867”;
- ”Eminescu și poeziile lui”;
- ”Comediile d-lui Caragiale”
Realism Basm cult/Genul epic ”Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă (publicat în revista Convorbiri
literare, în anul 1877) 
Realism Basm cult/Nuvelă psihologică, realistă/Genul epic ”Moara cu noroc” de Ioan Slavici (publicată în 1881, în volumul Novele din popor) 
Romantism Poem filozofic, eglogă și elegie/Genul liric Floare-albastră de Mihai Eminescu (scrisă în 1872, publicată în 1873 în revista Convorbiri literare)  
Romantism - Poem romantic (o alegorie pe tema geniului; o meditație filozofică asupra condiției umane duale);
- Poem romantic prin amestecul genurilor (epic, liric, dramatic), și al speciilor.
Luceafărul de Mihai Eminescu (apare în 1883 în Almanahul Societății Academice Social-Literare România Jună, fiind reprodus în Convorbiri literare)
(sau alte două poezii)
Realism clasic Comedie de moravuri/Genul dramatic ”O scrisoare pierdută” de Ion Luca Caragiale (reprezentată pe scenă în 1884) Literatura română de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea


3. Prelungiri ale romantismului și clasicismului

Curent literar / Orientare Specia / genul literar Titlul operei, autorul
-Poezia de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea nu poate fi încadrată într-un curent literar; poezia reflectă o serie de prelungiri ale romantismului și clasicismului Elegia/Genul liric De Demult... de Octavian Goga (apare în volumul Ne cheamă pământul1909) sau
aceeași orientare ca mai sus Caracter de idilă sau de pastorală Mânioasă de George Coșbuc (publicată în revista Tribuna, în 1889)Literatura română în secolul al XX-lea


4. Perioada interbelică

Curent literar / Orientare Specia / genul literar Titlul operei, autorul
Modernismul - Eugen Lovinescu teoretizează modernismul ca doctrină estetică, dar și ca manifestare; cenaclul și revista Sburătorul
-Principalele lucrări ale lui E. Lovinescu sunt: ”Istoria civilizației române moderne” (1924-1925) și ”Istoria literaturii române contemporane ”(1926-1929)
Simbolismul - începuturile modernismului Elegie (sentimentul de tristețe, spaima de moarte) realizată ca un monolog liric/Genul liric Plumb de George Bacovia (apărut în 1916, volumul Plumb) sau
Lacustră de George Bacovia (a apărut în 1916 în volumul Plumb) 
Modernismul - Expresionismul Artă poetică modernă; meditație filosofică, confesiune elegiacă pe tema cunoașterii/Genul liric Eu nu strivesc corola de minuni a lumii de Lucian Blaga (apărut în 1919 în volumul Poemele luminii)
Modernismul - Estetica urâtului Artă poetică modernă;/ Genul liric Testament de Tudor Arghezi (volumul Cuvinte potrivite, 1927) sau
Flori de mucigai de Tudor Arghezi (volumul Flori de mucigai, 1931)
Modernismul - Ermetism Poem de cunoaștere, poem alegoric Riga Crypto și lapona Enigel de Ion Barbu (publicată inițial în 1924, integrată apoi în volumul Joc secund-1930); etapa baladescă și orientală din lirica barbiană
Modernismul - Ermetism Artă poetică modernă/Genul liric Joc secund de Ion Barbu (volumul Joc secund, 1930) 
Tradiționalismul Meditație/Genul liric ”Aci sosi pe vremuri” de Ion Pillat (volumul Pe Argeș în sus, 1923) 
Tradiționalismul Poezie de inspirație religioasă (poezie iconografică)/Genul liric În grădina Ghetsemani de Vasile Voiculescu (volumul Pârgă, 1921) 
orientări avangardiste/Avangardismul Caracter elegiac/poezie lirică ”Ora fântânilor” de Ion Vinea (a fost publicată în revista Viața românească, în anul 1938) 
Modernismul (în proză) Roman psihologic, modern, subiectiv/Genul epic Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război de Camil Petrescu (1930) 
Modernismul (în proză) Roman al experienței, roman modern, exotic (subiectiv)/ Genul epic Maitreyi de Mircea Eliade (1933) 
Realism (în proză) Roman interbelic realist de tip obiectiv/Genul epic Ion de Liviu Rebreanu (1920)
Realism, Balzacianism (Depășește realismul clasic prin elemente ce țin de modernitate, de ex: spiritul critic și polemic, ambiguitatea personajelor, tehnici moderne de caracterizare în portretizarea Otiliei: comportamentismul și reflectarea poliedrică). Roman realist-balzacian (obiectiv)/Genul epic Enigma Otiliei de George Călinescu (1938)
Realism, Tradiționalism (în proză) Roman tradiționalist, realist-mitic (obiectiv) Baltagul de Mihail Sadoveanu (1930) 
Dramaturgia în perioada interbelică Dramă; Dramă de idei/Genul dramatic Jocul ielelor de Camil Petrescu (1919)
5. Perioada postbelică

Curent literar / Orientare Specia / genul literar Titlul operei, autorul
Neorealismul/Realismul postbelic Romanul postbelic, realist, obiectiv/Genul epic ”Moromeții” de Marin Preda (două volume, publicate la doisprezece ani distanță: în 1955, volumul I, iar în 1967, volumul al IIlea).
Neorealismul/Realismul postbelic Romanul postbelic, realist,
Nicolae Manolescu îl consideră ,,un roman complet: social, politic, sentimental, ideologic, psihologic, esistic, senzațional și polițist, frescă a unei lumi și analiză a unui eșec în dragoste, cronică de familie și spovedanie a unui învins.”
Cel mai iubit dintre pământeni de Marin Preda (1980) sau
Moromeții (cu accent pe volumul al II-lea scris în 1967) 
Postmodernism Romanul postmodern, diversitatea discursului epic/Genul epic Zmeura de câmpie de Mircea Nedelciu (1984) 
Neomodernismul (poezia postbelică) Genul liric Leoaică tânără, iubirea de Nichita Stănescu (a apărut în volumul O viziune a sentimentelor, 1964) sau
În dulcele stil clasic de Nichita Stănescu (1970) 
Teatrul postbelic, modern Subintitulată ,,tragedie în patru tablouri” este o parabolă dramatică, o dramă modernă, un monolog care cultivă alegoria și metafora/genul dramatic Iona de Marin Sorescu (publicată în 1968, piesa este inclusă ulterior, alături de Paracliserul și Matca, în trilogia dramatică Setea muntelui de sare)  
Postmodernismul Poem (epopee postmodernă) Levantul de Mircea Cărtărescu (1990) sau
Ciocnirea de Mircea Cărtărescu (volumul Totul, 1985)