Vase comunicante ale vieții:

Zglobia copilărie și savanta bătrânețe

Maximalista tinerețe și solida maturitate

Naștere și moarte.