(Poezie coreeană)

Vesel fumegă din cupe vinul roşu, generos,
Beau curtenii şi s-aude câte-un hohot fioros,
Dar poporul e afară ce se vaietă şi plânge...
Vinul fumegă din cupe, vesel, roşu - dar e sânge.

Piramidele de cărnuri mii de pofte răzvrătesc,
Şi monarhul le priveşte cu un zâmbet părintesc,
Dar cetatea este plină şi de groază, şi de jale...
Piramidele de cărnuri sunt victimele regale.

Ard în sfeşnice de aur parfumate lumânări,
Însă ceara li se scurge cu-nnegrite lăcrămări.
Şi serbarea se urmează c-o grozavă-nverșunare
Toţi se-nalţă şi închină ... - E a ţării-nmormântare.


Macedonski >> VERSURI (toate poeziile în ordine alfabetică)