Doamne, unde-ai să ne-aşezi pe noi, 
visătorii, 
care-am băut din corola florii
de mătrăgună şi-am trăit goi?
N-am avut altă-avuţie
decât praful de pe tălpile noastre, 
altă casă decât zările-albastre
din copilărie.

Oamenii, ocolindu-ne-au zis:
cine sunt aceşti vânzători de vis?
N-am avut linişte, n-am avut masă-aşezată, 
însă tu ne zâmbeai câteodată.
Te-arătai la sfârşitul câte unui cuvânt, 
erai ca un fulger, ca o pală de vânt.
Şi noi ne spuneam rugăciunile, 
încrezători în toate minunile.

Doamne, dintre toţi copiii tăi, 
numai noi am fost ca paserile-n aceste văi.
Iartă-ne ce-am greşit şi primeşte-ne în grădinile
pe care îngerii tăi le-au plivit.
Pune­-ţi mâinile pe ranele noastre prea pământeşti
şi spune că ne vindeci şi ne primeşti!

DOAMNE, UNDE-AI SĂ NE-AȘEZI PE NOI poezie - de Magda Isanos