O doină plânge sus pe culme, 
Din fluier unde limpezi cad, 
Şi legănate lin s-afundă
În pacea codrilor de brad...

Cântare, meşteră cântare, 
Te stingi acum încet-încet, 
Şi-adormi pierdută-n tremurarea
Oftării blânde din brădet...

Mi-ai picurat un strop în suflet
Din taina vremii de demult, 
Şi plânsul veacurilor duse
Mă înfioară când te-ascult...

Cum te-ai topit acum în noapte, 
Eu stau cu inima la sfat:
În care brad, de care creangă
Plânsoarea ta s-a aninat?...

Şi cât vei mai trăi acolo, 
Tu, soră pururea cu noi, 
Când va fi mort de mult ciobanul, 
Şi moartă turma lui de oi?...

Târziu odată - cine ştie? -
Trecând pe-aici un călător, 
Te va culege dintr-o floare, 
De dup-o aripă de nor...

Te-a coborâ în largul văii, 
Şi-o lume te va asculta, 
Şi-o lume-ntreagă va începe
Să plângă cu durerea ta...

DOINA poezie - de Octavian Goga