Unsprezece prunci cu mama lor
Dorm în fresca Slatinei fierbinte
Tatal domn Pahomie monah
E de rând la candelele sfinte

Si-a lasat coroana si vesmânt
Pe perete-n fresca sa se zvânte
Si-a-mbracat un strai mai potrivit
Pe statura sa de oseminte

Pruncii în hlamide-au adormit
În isonul stranei la psaltire
Privegherea miezului de nopti
A trecut din rai în fericire

Fetele domnite întrerup
Sirul barbilor voievodale
Ce se pierd prin fumul de cântari
În soboare line si domoale.