Eminescu, SARA PE DEAL – Comentariu

Titlu
1. Constatați afinități ale stărilor poetice și imaginilor din SARA PE DEAL cu următoarele texte poetice: Serile de la Mirceşti de V. Alecsandri, Noapte de vară de G. Coşbuc, Sara de O. Goga, Seară la Miorcani de I. Pillat
1. Împărţiţi elementele lexicale din registrul erotic în cele care: a) creează un cadru erotic; b) evocă chipul iubitei; c) expun sentimentele de dragoste, vis, împlinire (SARA PE DEAL, Eminescu)
10. Recunoaşteţi, în strofa a IV-a, versul în care o metaforă îmbinată cu o comparație produce un efect de hiperbolă (SARA PE DEAL, Eminescu)
11. În penultima strofă o formulă se repetă la începutul enunţurilor. Identificaţi-o. Cum se numeşte această reluare la începutul strofei/secvenţei? (SARA PE DEAL, Eminescu)
2. Comparaţi două stări poetice diferite: una idilică (în poezia SARA PE DEAL) şi dramatică, în poemul Noaptea de decemvrie (fragment) de Al. Macedonski
2. Remarcaţi în text 5 imagini auditive sugestive pentru starea eului liric (SARA PE DEAL, Eminescu)
2. Selectați din text și completați tabelul de mai jos cu cuvinte/expresii care: a) creează atmosfera unei înserări (câmpul lexical al serii); b) introduc cititorul într-un univers rustic (SARA PE DEAL, Eminescu)
3. Citiţi definiţiile speciilor lirice de mai jos şi încercaţi să încadraţi textul lui M. Eminescu în una dintre ele ori să identificaţi anumite particularităţi ale lor în textul eminescian (SARA PE DEAL)
3. Depistaţi imaginile vizuale, care plasează tabloul: a) într-un cadru Natural, rustic; b) într-un cadru Cosmic (SARA PE DEAL, Eminescu)
3. Identificați în strofa a III-a două verbe de origine onomatopeică (SARA PE DEAL, Eminescu)
4. Găsiți în text secvențe Descriptive și secvențe Narative (SARA PE DEAL, Eminescu)
5. Comentaţi efectul produs de aliteraţiile şi asonanţele din prima strofă (SARA PE DEAL, Eminescu)
6. Observați evoluția formelor (timpurilor) verbale, utilizate în textul poetic și comentați-le. În câte secvențe temporale poate fi împărțită poezia? (SARA PE DEAL, Eminescu)
7. Numiți TIPUL DE RIMĂ utilizat în acest text (SARA PE DEAL, Eminescu)
7. Precizaţi rolul comunicativ şi expresiv al INTERJECȚIILOR din textul poetic studiat (SARA PE DEAL, Eminescu)
Eminescu, SARA PE DEAL – Comentariu