II. 


Imagini vizuale:
a) Cadru natural: sara pe deal, sub un salcâm, frunza rara, oamenii vin de la câmp

b) Cadru cosmic: stelele le scapara-n cale, luna pe cer, stelele nasc, nourii curg


--*--
textul Poeziei >> SARA PE DEAL de M. Eminescu
CUVINTE CHEIE - Similare, găsite în :