II. 


REPERE TEORETICE:
Pastelul este o poezie lirică în care sentimentele poetului sunt exprimate prin intermediul unor descrieri de natură.
Idila este o poezie în care este fixată o scenă de dragoste din viaţa pastorală ori care se produce în mediul rural.
Meditaţia este o specie a genului liric în care sunt exprimate reflecţii filozofice asupra vieţii, naturii, universului.
Elegia este o poezie lirică în care sunt exprimate sentimente de tristeţe, evoluând de la melancolie sau regret la durere.

Răspuns: Idilă (descrierea mediului rural are loc în primele strofe, iar în finalul poeziei e prezentată o scenă amoroasă).--*--
textul Poeziei >> SARA PE DEAL de M. Eminescu
CUVINTE CHEIE - Similare, găsite în :