II. 


aliterațiile: (repetarea consoanelor "l","c', "p")
asonantele: sara, deal, buciumul suna cu jale (repetarea vocalelor " a", "u", 'e')

Acestea au efectul de a spori muzicalitatea versurilor.

DEFINIȚII:
Aliteraţia este repetarea aceluiași sunet sau grup de sunete în cuvinte care se succed pentru a crea o atmosferă, a aprofunda sensul mesajului prin efecte sonore.
Asonanţa este repetarea unor vocale accentuate într-un vers sau într-o strofă, urmărindu-se crearea unor efecte sonore suplimentare.


--*--
textul Poeziei >> SARA PE DEAL de M. Eminescu
CUVINTE CHEIE - Similare, găsite în :