I. 

Strofa a III-a:

Nourii curg, raze-a lor şiruri despică,
Streşine vechi casele-n lună ridică,
Scârţâie-n vânt cumpăna de la fântână,
Valea-i în fum, fluiere murmură-n stână.

Verbele sunt: Scîrţîie și Murmură

DEX:
ONOMATOPÉE, onomatopee, s. f. Cuvânt care, prin elementele lui sonore, imită sunete, zgomote etc. din natură; cuvânt imitativ. [Pl. și: onomatopei--*--
textul Poeziei >> SARA PE DEAL de M. Eminescu
CUVINTE CHEIE - Similare, găsite în :