Model:


TITLUL OPEREI EPICE


Titlul, cheie de lectură a operei X de Y, îi anticipează semnificaţiile, fiind o fereastră deschisă către mesajul acesteia; situează cititorul într-un anumit orizont de aşteptare, aflându-se în concordanţă cu întreg conţinutul ideatic al textului. Acesta este un element paratextual care contribuie la decodarea temei discursului epic…(care este?)
În primul rând, din punct de vedere structural, titlul este de tip...analitic ( o sintagmă, un grup de cuvinte, un enunţ)/ sintetic ( un singur cuvânt) , fiind alcătuit din…(ce cuvinte alcătuiesc titlul-valori morfologice). De obicei, este format dintr-un substantiv (sau constă într-un grup nominal-substantiv şi determinanţii acestuia/relaţie de subordonare sau de coordonare) şi trebuie precizat numărul acestuia, dacă are sau nu articol. Dacă titlul conţine un verb, se precizează modul/timpul acestuia şi semnificaţia (ex. modul imperativ indică un îndemn, o chemare, etc., modul conjunctiv indică o speranţă, o dorinţă etc.); El anticipează tema/motivul central/numele personajului central/coordonatele spatial/temporale ale cadrului descris/starea dominantă/insinuează o anumită atitudine…. (formulezi concret; punctuație expresivă în titlu/dacă există, faci referire la semnele de punctuație:puncte de suspensie, semnul exclamării, semnul întrebării…).
De asemenea, titlul este în strânsă legătură cu semnificaţiile profunde ale operei. Astfel, un termen/întreg titlul este reluat în incipitul/finalul textului fragmentar, devenind laitmotivul), accentuând ideea că…/ deşi titlul nu apare reluat în textul epic, el prefigurează esenţa ideatică a acestuia şi concentrează semnificaţiile aparte (evidenţiezi legătura dintre titlu şi conţinut-2-3 fraze despre conţinutul de idei al operei, exemplificate cu scurte citate). Semnificaţiile titlului se întregesc şi prin prezenţa în operă a termenilor/sintagmelor ce alcătuiesc câmpul lexico-semantic al…(selectezi cuvinte sau expresii ce fac parte din acelaşi câmp lexical cu termenii din titlu).
De asemenea, titlul este emblematic pentru conținutul ideatic al textului epic, acțiunea fragmentului fiind construită pe baza narațiunii/dialogului/descrierii-rezumatul textului).
În al doilea rând, apar procedeele artistice variate care susţin mesajul poetic prefigurat de titlu (numeşti şi exemplifici 2-3 figuri de stil diferite) sugerează…(atmosfera de…sentimentele de…)-interpretezi separat câteva figuri de stil/imagini artistice care ţi se par că au legătura cu titlul.
Totodată, având caracter rezumativ, titlul este purtătorul mesajului fragmentului epic, a gândurilor, ideilor, și sentimentelor transmise indirect, prin intermediul instanțelor narative, naratorul și personajele…(formulezi, pe scurt, părerea ta despre mesajul fragmentului, în relație cu titlul și faci referire și la personaje).
Aşadar, titlul fragmentului…de…se constituie într-o cheie de lectură a textului, determinând cititorul să pătrundă în universul ficţional care transfigurează original realitatea, din perspectiva subiectivă a autorului.