Plan de argumentare a apartenenței unui text la Genul epic (SCHEMĂ)

Argumentarea se va baza pe scoaterea în evidență a trăsăturilor specifice Genului Epic - vezi aici

I. Definiția Genului Epic și a operei epice;

II.

1. Adaptarea definiției la textul dat;

2. Evidențierea narațiunii, ca mod de expunere specific, și precizarea tipului de narator;

3. Numirea personajelor și, dacă este posibil, clasificarea acestora;

4. Acțiunea se desfășoară gradat - facem un rezumat. După caz, vom identifica, momentele subiectului;

5. Reliefarea contextului spațio-temporal al întâmplărilor si extragerea indicilor spațiali si temporali ai acțiunii;

III. Concluzii. Vom evidenția - mesajul artistic (ce vrea să transmită INDIRECT autorul).


MODEL 1, eseu - Argumentare că un text aparține Genului epic

Genul epic reprezintă totalitatea operelor literare in care autorul isi exprima in mod indirect ideile si sentimentele prin intermediul acțiunii si personajelor.

O astfel de opera este si ”…” scrisa de ”…”.

Pe de o parte , o caracteristica specifica ce poate argumenta încadrarea textului in genul epic este prezenta naratorului subiectiv/obiectiv, care narează la persoana I/ a III-a (2-3 exemple de verbe  ).

Se remarcă existența unui fir narativ: .......... (se rezumă textul). Se folosește narațiunea, ca mod de expunere principal, dar, în funcție de text, ea se împletește cu dialogul și descrierea.

În plus, acțiunea se desfășoară într-o ordine logică și cronologică, urmând momentele subiectului

Pe de alta parte, un alt element care justifica încadrarea acestui text in genul epic este prezenta personajelor pe seama cărora sunt puse fapte si întâmplări. Personajul principal al fragmentului este ….nume.., caracterizat direct de către narator si/sau de celelalte personaje (2-3 ex), cat si indirect prin intermediul comportamentului/ limbajului/ vestimentației din care reiese……..(o trăsătură de caracter; ex: inteligența; înțelepciunea) ….. .

In plus, întâmplările sunt încadrate spațio-temporal, care sugerează locul…..si timpul……….. in care s-a petrecut acțiunea.

Prin toate acestea, concluzionăm că opera ”…” aparține genului Epic.


MODEL 2, eseu - Argumentare text epic/narativ

Genul epic cuprinde totalitatea operelor literare, în proză sau în versuri, care se bazează pe naratiune, ca modalitate principală de expunere, autorul exprimându-și, în mod indirect, ideile și sentimentele, prin intermediul naratorului, personajelor care sunt implicate într-o actiune, plasată în timp şi în spatiu.
Fragmentul selectat din opera X de Y se înscrie în tiparul narativ/apartine genului epic, întrunind caracteristici precum: exprimarea ideilor, a trăirilor autorului, în mod indirect, prezenta naratiunii ca mod de expunere, a instantelor comunicării narative (narator/personaje) si a cronotopului actiunii.
Pe de o parte, prin intermediul naratiunii, ca mod de expunere, este relatată o întâmplare ai cărei protagonisti...(rezumi în 2-3 fraze fragmentul). Pe lângă naratiune sunt valorificate, ca moduri de expunere: descrierea sumară (ce suspendă naratiunea) si dialogul (ce are rolul de a dinamiza discursul epic).
În privinta instantelor comunicării narative, se distinge, din punctul de vedere al gradului de implicare în diegeză, ipostaza unui narator obiectiv/subiectiv, sugestivi fiind indicii morfologici la persoana a III-a /I. (exemple), fiind vocea abstractă a autorului.
Pe lângă narator, ca instante ale comunicării în textul epic, apar si personajele, definitorii pentru genul epic, ele fiind implicate în acțiune și intrând în diferite tipuri de conflicte exterioare sau interioare (precizare, dacă există). Protagonistul fragmentului/operei este..., iar personajele secundare/episodice sunt...
Nu în ultimul rând, se distinge cronotopul actiunii: spatiul întâmplării e precizat:,,...", însă/iar coordonata temporală e vag/bine precizată/conturată:,,...".
Asadar, prezența naratorului, a firului epic și a personajelor sunt trăsături elocvente care încadrează textul/fragmentul X în genul epic.