Model:


Mesajul operei epice


Mesajul unei opere epice reprezintă un cumul al ideilor, al sentimentelor şi al stărilor, pe care scriitorul intenţionează să le transmită cititorului, în mod indirect, prin vocea abstractă a naratorului, cu scopul de a impresiona, de a sensibiliza, de a influența cititorul din punct de vedere estetic
În opinia mea mesajul textului/fragmentului X scoate în evidentă/pune în lumină…(formulezi ideea centrală/sentimentele sau stările transmise, generalizând, făcând referire şi la tema textului).
În primul rând, semnificaţiile textului sunt transmise prin intermediul firului epic realizat pe baza narațiunii care se îmbină cu dialogul și/sau cu descrierea. Acțiunea se construiește prin acumularea unor fapte în care sunt implicate personajele.
+ prezinți întâmplările;
+ caracterizezi personajele.
În al doilea rând, mesajul fragmentului este transmis printr-un limbaj artistic, procedeele stilistice conferind expresivitate și originalitate textului epic.
+ selectezi câteva figuri de stil și imagini artistice cărora le interpretezi semnificațiile contextuale.
!Dacă în fragment nu se remarcă procedee artistice numeroase, atunci al doilea argument îl formulezi prin raportare la personajele care, fiind produsul ficțiunii, participă la acțiune, interacționează și prin relațiile pe care le stabilesc, contribuie la transmiterea mesajului textului.
În concluzie, textul fragmentar X de Y are un conţinut ideatic, original, profund, interesant, inedit iar mesajul transmis este unul relevant, deschis interpretărilor cititorului ce ia contact cu universul ficţional propus de scriitor.