Examenul național de bacalaureat 2023
Proba E. a)
Probă scrisă la limba şi literatura română Rezolvare Subiectul 3, BAC Română 2023:


Liviu Rebreanu, unul dintre cei mai importanți scriitori români, a creat personaje complexe și bogate în opera sa literară. Unul dintre aceste personaje memorabile este Ghiță din romanul "Pădurea spânzuraților", publicat în 1922.

Ghiță este un personaj ce provine dintr-un mediu social modest, fiind un țăran simplu dintr-un sat transilvănean. Statutul său social îl plasează într-un segment inferior al societății, însă Liviu Rebreanu îi dă o profunditate și o umanitate remarcabilă. Ghiță este descris ca fiind un om harnic, cu o puternică conștiință morală și loial familiei și prietenilor săi.

O trăsătură esențială a personajului este devotamentul său față de prietenul său, Apostol Bologa. Într-un episod semnificativ, Ghiță îl ajută pe Bologa să scape de autoritățile austro-ungare, ascunzându-l într-o stână. Această acțiune dezvăluie latura sa empatică și determinarea de a-l proteja pe prietenul său chiar în fața pericolului.

În ceea ce privește construcția personajului, Liviu Rebreanu utilizează tehnica caracterizării indirecte pentru a dezvălui aspecte ale personalității lui Ghiță. Dialogurile și gândurile personajului dezvăluie o viziune sinceră asupra lumii și a valorilor sale. Limbajul său simplu și autentic reflectă natura sa sărăcăcioasă și îi conferă o autenticitate aparte.

Un alt element semnificativ în construcția personajului este conflictul interior prin care trece Ghiță. Lupta sa cu conștiința în momentul în care este nevoit să aleagă între loialitatea față de prieten și loialitatea față de țară și autorități dezvăluie complexitatea și dilemele sale morale.

În concluzie, personajul Ghiță din romanul "Pădurea spânzuraților" de Liviu Rebreanu este un exemplu remarcabil de construcție literară. Liviu Rebreanu reușește să ofere cititorilor un personaj autentic și plin de umanitate, care ilustrează trăsăturile și dilemele umane. Prin utilizarea caracterizării indirecte și a conflictului interior, autorul dezvăluie profunzimea psihologică a personajului și îl face memorabil și relevant pentru cititorii de astăzi.


Altă variantă de răspuns:

În opera lui Liviu Rebreanu, un alt personaj memorabil este Ion din romanul cu același nume, publicat în 1920. Ion este un tânăr cioban, reprezentant al unei clase sociale inferioare, și trăiește într-un sat transilvănean. Personajul lui Ion prezintă o serie de particularități interesante, care îl fac să fie unul dintre cele mai remarcabile personaje din literatura română.

Statutul social al lui Ion este modest, iar originea sa modestă îl plasează într-un mediu rural tradițional. Este un om muncitor, dedicat și devotat muncii sale de cioban, trăind în armonie cu natura și cu obiceiurile țărănești. Însă, pe lângă aceste trăsături, Ion este caracterizat și de o latură misterioasă și atrăgătoare, care îl transformă într-o figură seducătoare pentru toate femeile din sat.

Un episod semnificativ în construcția personajului este întâlnirea lui Ion cu Ana, fiica moșierului. Atracția reciprocă dintre cei doi duce la o poveste de dragoste interzisă, dar pasională. În acest episod, Liviu Rebreanu dezvăluie latura sensibilă și romantică a lui Ion, precum și dorința sa de a scăpa de condiția sa socială și de a-și îmbunătăți statutul prin căsătoria cu Ana.

O altă trăsătură importantă a personajului Ion este puterea sa fizică și masculinitatea. Această trăsătură îl face să fie admirat și respectat de ceilalți bărbați din sat, dar îl face și să fie temut și invidiat de aceștia.

În ceea ce privește construcția personajului, Liviu Rebreanu folosește o perspectivă narativă la persoana a III-a, care îi permite să exploreze atât gândurile și emoțiile lui Ion, cât și reacțiile celorlalți față de el. De asemenea, limbajul folosit în descrierea personajului este sugestiv și plin de culoare, accentuând complexitatea și ambiguitatea personalității sale.

În concluzie, personajul Ion din romanul cu același nume de Liviu Rebreanu este un personaj complex și bine construit, care reflectă atât trăsăturile caracteristice ale clasei sociale din care face parte, cât și dorința sa de a depăși condiția sa și de a-și găsi locul într-o lume mai largă și mai complexă. Liviu Rebreanu reușește să-l facă pe Ion un personaj memorabil, care continuă să fascineze cititorii și să ofere o imagine autentică a vieții rurale din acea perioadă.
 

Altă variantă de răspuns:

În romanul "Patul lui Procust" de Camil Petrescu, unul dintre personajele cu o construcție remarcabilă este Felix Chiriac. Acesta este un personaj complex, cu o personalitate puternică, iar construcția sa oferă o serie de particularități interesante.

Statutul social al lui Felix Chiriac este înalt, fiind un intelectual și un scriitor de succes. Este un om educat și rafinat, cu o atitudine distinsă și elegantă. De-a lungul romanului, el se confruntă cu o criză interioară și existențială, ceea ce îl face să intre într-un conflict psihologic profund. Este caracterizat de o latură introspectivă și analitică, fiind mereu preocupat de analizarea propriei sale existențe și de căutarea unui sens al vieții.

Una dintre trăsăturile sale definitorii este egoismul și indiferența față de ceilalți. Este obsedat de propria persoană și de propria sa carieră, ignorând în mare măsură nevoile și suferințele celor din jur. Acest aspect este ilustrat într-o secvență în care Felix Chiriac primește o scrisoare de la o femeie care îi dezvăluie că are cancer, iar el răspunde cu o rece și nepăsătoare politete. De asemenea, este în contrast cu prietenul său, Anton Codrescu, care are o atitudine empatică și generoasă față de ceilalți.

În ceea ce privește construcția personajului, Camil Petrescu utilizează o perspectivă narativă la persoana a III-a, care oferă cititorului o imagine obiectivă asupra lui Felix Chiriac și a acțiunilor sale. De asemenea, limbajul utilizat în descrierea personajului este expresiv și bogat în detalii, permițând cititorului să înțeleagă mai bine motivațiile și emoțiile acestuia.

Un alt element de structură important în construcția personajului este relația sa complexă cu celelalte personaje din roman. Raporturile sale cu Anton Codrescu, cu soția sa, Gina, și cu alte personaje sunt esențiale pentru dezvoltarea conflictului interior și pentru evoluția sa pe parcursul poveștii.

În concluzie, personajul Felix Chiriac din romanul "Patul lui Procust" de Camil Petrescu este un personaj complex și bine construit, care reflectă multiple aspecte ale psihologiei umane. Statutul său social, trăsăturile psihologice și moralitatea sa, precum și relațiile sale cu ceilalți, toate contribuie la construirea unui personaj memorabil și captivant în acest roman.

 

Altă variantă de răspuns:

În romanul "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" de Camil Petrescu, un alt personaj de o complexitate interesantă este Ștefan Gheorghidiu. Acesta este prezentat ca un intelectual și un ofițer de carieră în armată, având un statut social înalt și o poziție influentă în societate.

Statutul său social este subliniat de educația sa superioară și de succesul în cariera militară, fiind respectat și admirat de cei din jur. Este un om cultivat și rafinat, cu o atitudine demnă și stoică. Cu toate acestea, Ștefan Gheorghidiu se confruntă cu o criză interioară și emoțională, fiind prins între datoria sa patriotică și iubirea sa pasională pentru tânăra Julieta.

Trăsătura definitorie a acestui personaj este lupta sa interioară între datoria față de țară și dragostea sa intensă pentru Julieta. În ciuda faptului că este căsătorit cu Cristina, Ștefan se simte atras de Julieta și este incapabil să-și reprime sentimentele pentru ea. Această dilemă morală și emoțională îl face să fie extrem de vulnerabil și tulburat, punându-l în situații de conflict interioare.

Într-una dintre secvențele relevante din roman, Ștefan Gheorghidiu își dezvăluie sentimentele pentru Julieta, iar această declarație aprigă de iubire are un impact profund asupra întregii povești. Această secvență relevă complexitatea personajului și lupta sa interioară.

Un alt element semnificativ în construcția personajului este tehnica narativă folosită de Camil Petrescu pentru a ne prezenta perspectivele diferite ale personajelor asupra acțiunilor și intențiilor lui Ștefan Gheorghidiu. Această perspectivă multiplă adaugă adâncime și profunzime personajului, arătând că fiecare personaj are propriile sale trăsături și motivații unice.

În concluzie, personajul Ștefan Gheorghidiu din romanul "Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război" de Camil Petrescu este un personaj complex și bine construit, ale cărui trăsături și lupte interioare îl fac memorabil pentru cititori. Statutul său social, dilemele morale și relațiile sale cu celelalte personaje contribuie la crearea unui personaj captivant și plin de profunzime în această operă literară.