I. LUMEA CUVÂNTULUI:Poezia are o armonie deosebită, muzicalitatea fiind realizată prin aliterație si asonanță.

Aliterațiile conțin repetarea silabei „sa”(sa sărim) si a consoanei „s” (sa nu-mi scape).

Asonanțele sunt realizate prin accentuarea vocalei „A” (unduioasa, apa).

Pentru a spori armonia versurilor acestor doua figuri de stil li se alătură rima de tip „aBcB” in care rimează versul al II-lea cu al IV-lea.---
poezia ⏩  LACUL de M. Eminescu

 

CUVINTE CHEIE - Similare, găsite în :