Eminescu - LACUL - Comentariu

Titlu
1. Identificați motivele din poezia LACUL în alte texte eminesciene (de exemplu, în: Frumoasa din povești, Dorința, Și dacă..., Freamăt de codru)
1. Priviți imaginea de mai jos (Lacul cu nuferi, Claude Monet) descrieți tabloul din două perspective: 1) a unui privitor absent și rece; 2) a unui îndrăgostit pentru care imaginea reprezintă un loc de întâlnire cu iubitul
1. Scrieţi pe caiete o listă de cuvinte care formează decorul/cadrul poetic al textului (LACUL, M. Eminescu)
10. Remarcați și comentați plasticitatea în ansamblu a poeziei și atmosfera de vrajă, aducând exemple (LACUL, M. Eminescu)
10. Remarcați valoarea expresivă a personificărilor și epitetelor personificatoare care umanizează spațiul poetic (LACUL, Eminescu)
11. Scrieți un text poetic (în vers liber ori proză), în care să surprindeți același cadru, aceeași stare, dar văzută cu ochiul lacului ca personaj (eu) liric (LACUL, M. Eminescu)
2. Comentați titlul poeziei, interpretând LACUL drept un personaj poetic (LACUL, M. Eminescu)
2. Redactați un eseu intitulat „Se așteptau pe lacuri diferite…”, având ca reper poeziile Crăiasa din povești și Lacul de Mihai Eminescu
2. Selectați din text cuvintele care redau/sugerează nuanțe cromatice (LACUL, M. Eminescu)
3. Care sunt motivele principale ale poeziei ? (LACUL, M. Eminescu)
3. Depistați câteva sugestii/imagini auditive (LACUL, Eminescu)
3. Povestiți colegilor un episod dintr-un film în care este tratată (și) tema dragostei. Remarcaţi, în mod special, felul în care personajele îndrăgostite își manifestă sentimentele
4. Comparați stările iubitului în cele trei ipostaze: așteptare, visare, tristețe/dezamăgire. Care sunt mijloacele lingvistice/poetice care sugerează aceste ipostaze? (LACUL, M. Eminescu)
4. Numiți cuvintele din câmpul semantic al apei (LACUL, Eminescu)
5. Comentați, în contextul poeziei, raportul dintre culoarea galbenă, care presupune interiorizare, și albastrul, care înseamnă deschidere, extindere în spațiu. Apelați la opinia cercetătorului George Popa (LACUL, M. Eminescu)
5. Determinați axa lexicală a textului (LACUL, Eminescu)
6. Comentaţi efectul sonor al cuvintelor din ultimele 3 strofe, depistând aliterațiile și asonanțele (LACUL, Eminescu)
6. Explicați rolul stilistic al inversiunilor din prima strofă a poeziei (LACUL, M. Eminescu)
7. Identificați personajele poeziei, indicate prin pronume personale (LACUL, Eminescu)
7. Natura, în unele pasaje, constituie un cadru, un decor autonom, de pastel. În alte pasaje sunt expuse sentimentele eului liric. Observați aceste scene, completând un tabel după modelul: (LACUL, M. Eminescu)

Pagina 1 din 2